Søg i hjælp

Basernes indhold

 • Danbib
 • Materialevurderinger
 • Emneord
 • Litteraturtolkninger
 • WorldCat
 • ArticleFirst
 • Bibsys

  • DanBib

   DanBib er fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. Den indeholder poster fra flere forskellige kilder:

   • Danske folkebibliotekers bestand
   • Danske forskningsbibliotekers materialer
   • Dansk BiblioteksCenter: dansk nationalbibliografi (Dansk Bogfortegnelse 1970- m.m.) - Artikelbasen og Anmeldelsesbasen: registrering af danske avis- og tidsskriftsartikler fra 1981 - , ca. 1,4 millioner artikler og 679.000 anmeldelser fra 1990- (juni 2024)
   • Periodika generelt: oplysninger på alle nye periodika (ISDS) - 2,4 millioner poster (juni 2024)
   • Udenlandske poster: 2,7 millioner poster (indtil februar 2009) fra den britiske nationalbibliografi (BNB) og 6 millioner poster fra Library of Congress (LC) (juni 2024)
   • Dansk lokalbibliografi: 307.000 (juni 2024)
   • Retrokonverteret: Avis kronik index 1940-1944 (anmeldelser), Avis kronik index 1940-1978 (artikler og anmeldelser), Kronikker fra Politiken 1905-1939, Dansk tidsskrift index 1915-1978, Danske Blandede Tidsskrifter 1855-1912, Dansk artikelindeks 1979-1980, Dansk anmeldelsesindeks 1979-1990, Artikler i bogform 1900-1970, Artikler i bøger, 1981-1989, Bjørnum, Ove: Sangindeks. Bibliotekscentralen, 1981, Sangregistrant. Bibliotekscentralen, 1987, Skønlitteratur i danske Tidsskrifter 1913-1962, Dansk Provinstopografi – historisk-topografisk tidsskrift-index for Danmark udenfor Hovedstaden

   DanBibs poster er beriget med data fra Novelleregister, Eventyrindeks, Digtregister og Sangindeks.

   Fordeling på materialetyper (juni 2024)

   • Bøger 16 mio.
   • Periodika 4 mio.
   • Artikler/analyser 1,4 mio.
   • Musikindspilninger 1,2 mio.
   • Noder 725.000
   • Netdokumenter 2,7 mio.

   Basens omfang
   Basen er på i alt ca. 19 millioner poster - ca. 17 millioner værker (titler) (juni 2024).

   Basens opdatering
   Opdateres dagligt.

   Producent
   DBC


   Materialevurderinger

   Basen med materialevurderinger indeholder vurderinger af forskellige materialetyper målrettet mod materialevalg, materialeorientering og formidling af materialet i folke- og skolebiblioteker.

   Indholdet består af lektørudtalelser (vurderinger af bøger), filmvurderinger, multimedievurderinger og diskodiagnoser (vurderinger af musik) udarbejdet fra 1996 og frem, samt indscannede versioner af ældre lektørudtalelser fra 1963-1995.

   Materialevurderinger og lektørudtalelser er anmeldelser med en biblioteksfaglig vinkel.

   Basens omfang
   Basen indeholder (juni 2024):

   • 125.755 lektørudtalelser fra 1996-
   • 6.766 filmvurderinger fra 2008-
   • 3.702 multimedievurderinger fra 2008-

   Fra november 2017 udarbejdes ikke diskodiagnoser.

   Den årlige tilvækst er på ca. 4900 poster.

   Basens opdatering
   Ajourføres ugentligt.

   Producent
   DBC
   Abonnement på Materialevurderinger


   Emneord

   Emneordsbasen er DBC's base over kontrollerede emneord.

   Udover de kontrollerede emneord indeholder basen se- og se også-henvisninger samt forklarende noter til emneordene.

   Fra Emneordsbasen er det muligt at søge videre med udvalgte emneord i DanBib og basen med materialevurderinger - forudsat at man har adgang til disse baser.

   Basens omfang
   Emneordsbasen udbygges i takt med DBC's løbende tildeling af emneord til de bibliografiske poster.
   Basen indeholder april 2024 ca. 66.000 emneordsposter.

   Basens opdatering
   Emneordsbasen opdateres dagligt.

   Producent
   DBC
   Abonnement på Emneordsbasen


   Litteraturtolkninger

   Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900. Litteraturtolkninger er nu en del af DanBib og søges sammen med de øvrige DanBib-poster.

   Omfang
   juni 2024: Ca. 15.788 poster.

   Basens opdatering
   Litteraturtolkninger opdateres ugentligt med en forventet årlig tilvækst på ca. 400 poster.

   Producent
   Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data af DBC.
   Abonnement på Litteraturtolkninger


   WorldCat

   WorldCat er en fælleskatalog for biblioteker over hele verden - flest dog i USA. I WorldCat er bl.a. registreret bøger, periodika, musikoptagelser, noder, websites, film og video, computer programmer og manuskripter.

   Basens omfang
   558 millioner titler (april 2024).

   Basens opdatering
   Opdateres dagligt.

   Producent
   OCLC
   Læs mere om WorldCat


   ArticleFirst

   ArticleFirst er en artikelbase over indholdet i et stort antal tidsskrifter - med lokaliseringer på tidsskrifterne. Basen dækker fra 1990 og fremefter.

   Basens omfang
   38 millioner titler (januar 2024).

   Basens opdatering
   Opdateres dagligt.

   Producent
   OCLC
   Læs mere om ArticleFirst


   BIBSYS

   BIBSYS er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker. I BIBSYS-basen er bl.a. registreret bøger, hovedopgaver, periodika, musikoptagelser og noder. Artikler i bøger og tidsskrifter er kun registreret i mindre omfang.

   Basens omfang
   7,2 millioner titler (april 2017).
   Statistikken for Bibsys kan ikke længere opdateres.

   Basens opdatering
   Opdateres dagligt.

   Producent
   BIBSYS
   BIBSYS indgår i DanBib-licensen

Hjælp

Her finder du hjælp til netpunkt.