Søg i hjælp

Søgekoder

Søgekoder til DanBibListe over katalogkoder
Liste over materialekoder
Liste over sprogkoder
Liste over landekoder
Liste over musikopstillingskoder
Liste over koder til tekniske specifikationer (spil, dvd o.l.)

Forfattere/ophav
fo, lfo og mfo - alle typer ophav/forfatter
po og lpo - ophav som opstilling
pe og lpe - person som ophav
ko og lko - korporationer
fb - ophavsangivelser i beskrivelse (fx oversætter) og visse noter
no - forfatterangivelse i noter
rc og lrc - anmeldere (ikke med i fo)
ri og lri - anmeldt værks titel
rf og lrf - anmeldt værks ophav

Titler
ti, lti og mti - alle typer titelord
ht og lht - hovedtitler
pa og lpa - paralleltitler
se og lse - serietitler
ri og lri - anmeldt værks titel
nt og lnt - nøgletitler
ut og lut - uniforme titler (standardtitler)
vp og lvp - værtspublikationstitler
lvx - værtspublikationstitler uden nummerering eller datering

rt og lrt - alle periodikarelationstitler
st og lst - senere titel
tt og ltt - tidligere titel

Emneord
em, lem og mem - emneord inkl. DK5-underdeling.
ke og lke - alle kontrollerede emneord
au og lau - alfabetisk underdeling til DK5
uk og luk - ukontrollerede emneord

ke og lke - alle kontrollerede emneord
ef og lef - faglitteratur
es og les - skønlitteratur
ek og lek - korporation
ep og lep - person
ds og lds - fiktive hovedpersoner
fm og lfm - DBC-emneord formbetegnelse

ac og lac - AGROVOC emneord
ag og lag - NAL emneord
cp og lcp - COMPASS emneord
ed og led - EUDESED emneord
ms og lms - MESH emneord

db og ldb - alle DBC-emneord
- herunder:
df og ldf - DBC-emneord faglitteratur
ds og lds - DBC-emneord skønlitteratur
me og lme - DBC-emneord musik
fm og lfm - DBC-emneord formbetegnelse
nb og lnb - DBC-emneord niveau/brugerkategori

Klassifikation
cl og lcl - søger i alle typer klassifikation - herunder:
dk og ldk - DK5
ok - DK5-opstilling
kl og lkl - lokal klassifikation
gd og ldg - forældede og udgåede DK5bcm - BCM-klassifikation
dbk - DBK-klassifikation
ddc - Dewey-klassifikation
lcc - LC-klassifikation
ud og udk - UDK-klassifikation
nal - NAL-klassifikation
nlm - NLM-klassifikation

Numre
nr alle standardnumre herunder følgende koder:
is - ISBN og ISSN
ib - ISBN
in - ISSN
id - lokale id-numre, herunder FAUST-numre
tf - tidligere og lokale FAUST- og id-numre
co - CODEN
im - ISMN
ir - ISRN
oc - OCLC
bc - EAN, ikke ISBN
nl - LC
ld - linkede id-numre (lokale id-numre eller FAUST)

Publicering
fl - forlag
pu - forlagets hjemsted
ou - originalsprog
ul - udgivelsesland
år - udgivelsesår
aå - andre udgivelsesår
ww - url

Niveaukoder
ix - lix
ll - let-tal
nv - niveaukoder for faglitteratur
ra - aldersgruppe
rb - Medierådsrestriktion
rp - PEGI-mærkning

Andre søgekoder
ln - biblioteksnummer/lokalisering
br - brugsretskategori til video
DBCs brugsretskategorier
bs - børne-/skolebogs-opstillingssignatur
ej - ejerkode
fv - forkortelsesversion for punktbøger
fg - FUI-koder
hm - hovedmaterialetype
hs - hovedsprog
km - kartografiske oplysninger
kk - katalogkode
no - noter
ma - materialetype
Liste over materialekoder
nm - musikalsk notation
mo - musikopstilling
ou - originalsprog
ns - seddelfortegnelsesnoter
sp - sprog
ssp - samlet sprogkode
Liste over sprogkoder
ts og lts - teknisk specifikation (playstations o.l.)
Liste over koder til tekniske specifikationer

Søgekoder til Dansk lokalbibliografi
kn og lkn - regions-, amtskommune- eller kommunenavn og -nummer

Læs mere om søgning i brønden og søgeindekser i brønden og tilhørende søgekoder.

Hjælp

Her finder du hjælp til netpunkt.