Søg i hjælp

Søgekoder

Søgekoder til DanBibListe over katalogkoder
Liste over materialekoder
Liste over sprogkoder (PDF, åbner separat dokument)
Liste over landekoder
Liste over musikopstillingskoder
Liste over koder til tekniske specifikationer (spil, dvd o.l.)

Forfattere/ophav
fo, lfo og mfo - alle typer ophav/forfatter
po og lpo - ophav som opstilling
pe og lpe - person som ophav
ko og lko - korporationer
fb - ophavsangivelser i beskrivelse (fx oversætter) og visse noter
no - forfatterangivelse i noter
rc og lrc - anmeldere (ikke med i fo)
ri og lri - anmeldt værks titel
rf og lrf - anmeldt værks ophav

Titler
ti, lti og mti - alle typer titelord
ht og lht - hovedtitler
pa og lpa - paralleltitler
se og lse - serietitler
ri og lri - anmeldt værks titel
nt og lnt - nøgletitler
ut og lut - uniforme titler (standardtitler)
vp og lvp - værtspublikationstitler
lvx - værtspublikationstitler uden nummerering eller datering

rt og lrt - alle periodikarelationstitler
st og lst - senere titel
tt og ltt - tidligere titel

Emneord
em, lem og mem - emneord inkl. DK5-underdeling.
ke og lke - alle kontrollerede emneord
au og lau - alfabetisk underdeling til DK5
uk og luk - ukontrollerede emneord

ke og lke - alle kontrollerede emneord
ef og lef - faglitteratur
es og les - skønlitteratur
ek og lek - korporation
ep og lep - person
ds og lds - fiktive hovedpersoner
fm og lfm - DBC-emneord formbetegnelse

ac og lac - AGROVOC emneord
ag og lag - NAL emneord
cp og lcp - COMPASS emneord
ed og led - EUDESED emneord
ms og lms - MESH emneord

db og ldb - alle DBC-emneord
- herunder:
df og ldf - DBC-emneord faglitteratur
ds og lds - DBC-emneord skønlitteratur
me og lme - DBC-emneord musik
fm og lfm - DBC-emneord formbetegnelse
nb og lnb - DBC-emneord niveau/brugerkategori

Klassifikation
cl og lcl - søger i alle typer klassifikation - herunder:
dk og ldk - DK5
ok - DK5-opstilling
kl og lkl - lokal klassifikation
gd og ldg - forældede og udgåede DK5bcm - BCM-klassifikation
dbk - DBK-klassifikation
ddc - Dewey-klassifikation
lcc - LC-klassifikation
ud og udk - UDK-klassifikation
nal - NAL-klassifikation
nlm - NLM-klassifikation

Numre
nr alle standardnumre herunder følgende koder:
is - ISBN og ISSN
ib - ISBN
in - ISSN
id - lokale id-numre, herunder FAUST-numre
tf - tidligere og lokale FAUST- og id-numre
co - CODEN
im - ISMN
ir - ISRN
oc - OCLC
bc - EAN, ikke ISBN
nl - LC
ld - linkede id-numre (lokale id-numre eller FAUST)

Publicering
fl - forlag
pu - forlagets hjemsted
ou - originalsprog
ul - udgivelsesland
år - udgivelsesår
aå - andre udgivelsesår
ww - url

Niveaukoder
ix - lix
ll - let-tal
nv - niveaukoder for faglitteratur
ra - aldersgruppe
rb - Medierådsrestriktion
rp - PEGI-mærkning

Andre søgekoder
ln - biblioteksnummer/lokalisering
br - brugsretskategori til video
DBCs brugsretskategorier
bs - børne-/skolebogs-opstillingssignatur
ej - ejerkode
fv - forkortelsesversion for punktbøger
fg - FUI-koder
hm - hovedmaterialetype
hs - hovedsprog
km - kartografiske oplysninger
kk - katalogkode
no - noter
ma - materialetype
Liste over materialekoder
nm - musikalsk notation
mo - musikopstilling
ou - originalsprog
ns - seddelfortegnelsesnoter
sp - sprog
ssp - samlet sprogkode
Liste over sprogkoder
ts og lts - teknisk specifikation (playstations o.l.)
Liste over koder til tekniske specifikationer

Søgekoder til Dansk lokalbibliografi
kn og lkn - regions-, amtskommune- eller kommunenavn og -nummer

Læs mere om søgning i brønden og søgeindekser i brønden og tilhørende søgekoder.

Hjælp

Her finder du hjælp til netpunkt.